BTS-ийн өмнө нь өмсөж байсан Halloween хувцаслалтуудаас…

Дебютээс өнөөг хүртэлх тэдний өмсөж байсан Halloween хувцаслалтууд! Halloween ны хувцасны санааг гаргахын тулд BTS-ээс санаа авч яагаад болохгүй гэж?

1. 2014 RM — Dracula

Jin — Jack Sparrow

Тэрээр Jack Sparrow ын дүрд хувирч байжээ. Хүсвэл түүнээс санаа аваарай.

Suga — Chucky

Тэрээр Chucky ын дүрд хувирч байжээ. Хүсвэл түүнээс санаа аваарай.

J-Hope — Prisoner

Тэрээр Pirsoner ын дүрд хувирч байжээ. Хүсвэл түүнээс санаа аваарай.

Jimin — Charlie Chaplin

Тэрээр Charlie Chaplin ын дүрд хувирч байжээ. Хүсвэл түүнээс санаа аваарай.

V — Joker

Тэрээр Joker ын дүрд хувирч байжээ. Хүсвэл түүнээс санаа аваарай.

Jungkook — Grim Reaper

Тэрээр Grim Reaper ын дүрд хувирч байжээ. Хүсвэл түүнээс санаа аваарай.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button