Чинхагийн хувьд өгөөмөр хандив өгсний дараа Солонгосын Хүүхэд асран хүмүүжүүлэх томоохон хандивлагч клубын гишүүн болжээ

Чингха бол 2021 онд хүүхдийн санхүүжилттэй Солонгосын Ногоон язгууртны клубын гишүүн болсон анхны хүн юм. 2-р сарын 8-нд Чилдфунд Солонгос “Чингха Ногоон язгууртны клубын 20 дахь ивээн тэтгэгч боллоо” гэж мэдэгдэв.

Тэд “Бүх хүмүүс COVID19-ийн улмаас хүнд хэцүү цаг үеийг туулж байгаа ч гэсэн эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийг хайрлаж хайрлаж байдаг ивээн тэтгэгчдээ гүн талархал илэрхийлж байна” гэжээ. Одоогийн байдлаар тэрээр 120 сая вон хандивлажээ, мөн тэрээр Солонгосын хүүхдийн кампанит ажилд туслах авъяас чадвараа зориулж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button