Хамгийн их цомог борлуулсан 16 охидын хамтлаг

2012 оноос одоог хүртэл КРОР-н хамгийн олон хувь цомог борлуулсан охидын хамтлагуудтай танилцацгаая!

16. Weki Meki

Weki Meki хамтлаг нь 2017 оны 8-р сарын 8нд дэбютээ хийсэн бөгөөд 161.2 мянган цомог худалдсан буюу охидын хамтлагуудын цомог борлуулалтын 0.7%-г бүрдүүлж байна. Тэдний хамгийн их борлуулалттай цомог нь WEME юм.

15. fromis_9

fromis_9 хамтлаг нь 2018 оны 1-р сарын 4нд дэбютээ хийсэн бөгөөд 207.3 мянган цомог худалдсан буюу охидын хамтлагуудын цомог борлуулалтын 0.9%-г бүрдүүлж байна. Тэдний хамгийн их борлуулалттай цомог нь Fun Factory юм.

14. IOI

IOI хамтлаг нь 2016 оны 5-р сарын 24нд дэбютээ хийсэн бөгөөд 276.1 мянган цомог худалдсан буюу охидын хамтлагуудын цомог борлуулалтын 1.2%-г бүрдүүлж байна. Тэдний хамгийн их борлуулалттай цомог нь Miss Me юм.

13. LOONA

LOONA хамтлаг нь 2018 оны 8-р сарын 20нд дэбютээ хийсэн бөгөөд 299.4 мянган цомог худалдсан буюу охидын хамтлагуудын цомог борлуулалтын 1.3%-г бүрдүүлж байна. Тэдний хамгийн их борлуулалттай цомог нь [12:00] юм.

12. Oh My Girl

Oh My Girl хамтлаг нь 2015 оны 4-р сарын 20нд дэбютээ хийсэн бөгөөд 345.5 мянган цомог худалдсан буюу охидын хамтлагуудын цомог борлуулалтын 1.5%-г бүрдүүлж байна. Тэдний хамгийн их борлуулалттай цомог нь Nonstop юм.

11. Lovelyz

Lovelyz хамтлаг нь 2014 оны 11-р сарын 17нд дэбютээ хийсэн бөгөөд 391.5 мянган цомог худалдсан буюу охидын хамтлагуудын цомог борлуулалтын 1.7%-г бүрдүүлж байна. Тэдний хамгийн их борлуулалттай цомог нь One Upon A Time юм.

10. Dreamcatcher

Dreamcatcher хамтлаг нь 2014 оны 9-р сарын 18нд дэбютээ хийсэн бөгөөд 437.6 мянган цомог худалдсан буюу охидын хамтлагуудын цомог борлуулалтын 1.9%-г бүрдүүлж байна. Тэдний хамгийн их борлуулалттай цомог нь Dystopia: Lose Myself юм.

9. ITZY

ITZY хамтлаг нь 2019 оны 2-р сарын 12нд дэбютээ хийсэн бөгөөд 529.7 мянган цомог худалдсан буюу охидын хамтлагуудын цомог борлуулалтын 2.3%-г бүрдүүлж байна. Тэдний хамгийн их борлуулалттай цомог нь Not Shy юм.

8. (G)I-DLE

(G)I-DLE хамтлаг нь 2018 оны 5-р сарын 2нд дэбютээ хийсэн бөгөөд 551.8 мянган цомог худалдсан буюу охидын хамтлагуудын цомог борлуулалтын 2.4%-г бүрдүүлж байна. Тэдний хамгийн их борлуулалттай цомог нь I Burn юм.

7. Cosmic Girls

Cosmic Girls хамтлаг нь 2016 оны 2-р сарын 25нд дэбютээ хийсэн бөгөөд 563.9 мянган цомог худалдсан буюу охидын хамтлагуудын цомог борлуулалтын 2.4%-г бүрдүүлж байна. Тэдний хамгийн их борлуулалттай цомог нь Neverland юм.

6. MAMAMOO

MAMAMOO хамтлаг нь 2014 оны 6-р сарын 18нд дэбютээ хийсэн бөгөөд 843.5 мянган цомог худалдсан буюу охидын хамтлагуудын цомог борлуулалтын 3.7 %-г бүрдүүлж байна. Тэдний хамгийн их борлуулалттай цомог нь Travel юм.

5. GFRIEND

GFRIEND хамтлаг нь 2015 оны 1-р сарын 15нд дэбютээ хийсэн бөгөөд 983.1 мянган цомог худалдсан буюу охидын хамтлагуудын цомог борлуулалтын 4.3%-г бүрдүүлж байна. Тэдний хамгийн их борлуулалттай цомог нь Time For Us юм.

4. Red Velvet

Red Velvet хамтлаг нь 2014 оны 8-р сарын 1нд дэбютээ хийсэн бөгөөд 1.57 caя цомог худалдсан буюу охидын хамтлагуудын цомог борлуулалтын 6.8%-г бүрдүүлж байна. Тэдний хамгийн их борлуулалттай цомог нь The Reve Festival: Day 1 юм.

3. BLACKPINK

BLACKPINK хамтлаг нь 2016 оны 8-р сарын 8нд дэбютээ хийсэн бөгөөд 2.6 caя цомог худалдсан буюу охидын хамтлагуудын цомог борлуулалтын 11.3%-г бүрдүүлж байна. Тэдний хамгийн их борлуулалттай цомог нь The Album юм.

2. IZ*ONE

IZ*ONE хамтлаг нь 2018 оны 10-р сарын 29нд дэбютээ хийсэн бөгөөд 2.93 caя цомог худалдсан буюу охидын хамтлагуудын цомог борлуулалтын 12.7%-г бүрдүүлж байна. Тэдний хамгийн их борлуулалттай цомог нь Oneiric Diary юм.

1. TWICE

TWICE хамтлаг нь 2015 оны 10-р сарын 20нд дэбютээ хийсэн бөгөөд 9.10 caя цомог худалдсан буюу охидын хамтлагуудын цомог борлуулалтын 39.5%-г бүрдүүлж байна. Тэдний хамгийн их борлуулалттай цомог нь More & More юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button