Гадаадаар төрөлх хэл мэт ярьдаг одод

Таны дуртай Өмнөд Солонгосын зарим жүжигчид үнэндээ нэгээс илүү хэлээр ярьдаг гэдгийг та мэдэх үү?

Солонгос хэл нь тэдний эх хэл байж болох ч эдгээр К-драмын одод өөр улс оронд амьдарч тухайн орны хэлээр ярьж сурсан ба зарим нь эх орондоо хичээн суралцхаснаар гайхалтай үр дүн гаргасан билээ.

Moon Ga Young Ярьж чаддаг хэл: Герман

Shin Se Kyung Ярьж чаддаг хэл: Англи

Seo Ye Ji Ярьж чаддаг хэл: Испани

Kim Go Eun Ярьж чаддаг хэл: Хятад

Bae Doona Ярьж чаддаг хэл: Англи

Park Bo Gum Ярьж чаддаг хэл: Англи

Gong Yoo Ярьж чаддаг хэл: Англи

Choi Woo Shik Ярьж чаддаг хэл: Англи

Kim Ji Seok Ярьж чаддаг хэл: Англи, Гярман

Park Min Young Ярьж чаддаг хэл: Англи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button