iKON X Lisa хамтрал болох уу?

iKON хамтлаг ирэх долоо хоногт ‘Pretty Savage’ дуун дээр үзүүлбэр үзүүлэх тухай Bobby санаадгүй Mino-тай радио дээр утсаа ярьж байхдаа хэлчихсэн.

Гэтэл Lisa-г iKON-д тусалсан болон гэнэтийн бэлэг барьж тайзан дээр гарч ирэх гэх мэт нэг өдөр зэрэг YG-д ирсэн баримт дээр үндэслэн цуурхлууд гарч байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button