Та эдгээр оддыг нууц шивээстэй гэдгийг мэдэх үү?

Дэлхийн ихэнх улс оронд шивээс хийлгэх нь дуртай ресторанаасаа хоол авахтай адил хялбар байдаг. Харамсалтай нь шивээс хийлгэх нь солонгосд одоог хүртэл нэлээд хориотой хэвээр байгаа, мэргэжлийн эмчээр хийлгээгүй тохиолдолд техникийн хувьд хууль бус байдаг байна.

Тус улсад биеийн шивээсэнд хандах хандлага аажмаар өөрчлөгдөж байгаа ч шивээсээ нуун далдлах эсвэл зурагтаар боолтоор бүрхэх явдал түгээмэл хэвээр байна.

Gong Hyo Jin

Han Ye Seul

Bae Suzy

Jung Ryeo Won

Han So Hee

BONUS IU энэ нь жинхэнэ шивээс биш ажээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button