BLACKPINK-ийн гишүүд таны бодсноос туранхай гэдгийг харуулсан 8 зураг

Бидний сайн мэддэгчлэн BLACKPINK-ийн гишүүд бүгд төгс сайхан бие галбиртай гэдгийг бид мэднэ.

  • Jisoo 162cm 42kg
  • Lisa 166cm 45kg
  • Rose 168cm 46kg
  • Jennie 163cm 45kg

Lisa

Lisa

Lisa

Lisa

Rose

Rose

Rose

Jennie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button